Wystawa – Gra w koloryA game of colors

Lapidarna, niepełna i subiektywna prezentacja szczecińskiej architektury na przestrzeni lat – tej powstałej, tej powstającej i tej niezrealizowanej – będącej zapisem inspiracji miejscem
i czasem, oraz potencjału szczecińskich architektów – na tle tematu westivalu: „made in… architektura narodowa?”

Tytuł wystawy wiąże się z kolorami przypisanymi prezentowanym realizacjom i projektom – w zależności od czasu powstania, realizacji lub jej braku…

Prezentowane będą obiekty zlokalizowane w miejscach istniejących w ogólnej świadomości Szczecinian, kształtujących tożsamość miasta.

Kategorie:

  1. realizacje „historyczne” – dotyczy dokonań architektów, którzy już nie są czynni zawodowo
  2. realizacje czynnych zawodowo szczecińskich architektów
  3. projekty szczecińskich architektów, które są w fazie przygotowań do fizycznej realizacji
  4. projekty szczecińskich architektów – które nie doczekały się realizacji

Kiedy:  od 25 października, godz. 20.30 do  31 października, start na wieczornym jazz-party w pierwszym dniu Westivalu z udziałem uczestników i zaproszonych gości.

Gdzie: BRAMA Jazz Cafe, pl. Hołdu Pruskiego 1,A brief, incomplete and subjective presentation of the architecture of Szczecin over the years – the one which is already built, the one which is being built, and the one which has not been built – serving as a record of the inspiration in place and time as well as the potential of Szczecin-based architects, as contrasted with the idea of the Westival: “made in… national architecture?”

 

The title of the exhibition refers to colors assigned to designs and projects presented – depending on their time of origin, on whether they were actually built or not…

 

The exhibition will feature buildings located in commonly known Szczecin spots, which shape the identity of the city.

 

Categories:

 

  1. “historical” projects – refers to the works of architects who have remained professionally inactive for some time
  2. the projects of professionally active Szczecin-based architects
  3. the projects of Szczecin-based architects, which are at the stage of preparations for final construction
  4. the projects of Szczecin-based architects, which have not been built

 

SUBMIT YOUR DESIGN OR FINISHED PROJECT! The number of works to be presented is limited.

Applications will be accepted until 17.10.2013. inclusive, at biuro@wunsch.pl , tel. no. 602 58 33 88.

For more information, visit wydarzenia/Wystawa – Gra w kolory

Project coordinator: Sławomir Wunsch