Kino WestiwaloweWestival cinema

Gościem specjalnym WESTIVALU będzie najbardziej uznana reżyserka filmów dokumentalnych o architekturze w Polsce – Jadwiga Kocur. W Szczecinie zaprezentuje dwa filmy: „Dwugłowy smok” oraz „Porwanie Europy” – oba wyjątkowo mocno dotykają tematu architektur narodowych. Pokazy filmów odbędą się
w sobotę 26 października i w niedzielę 27 października w kino-kawiarni Czeski Film w Szczecinie przy al. Jana Pawła II 3.

 

„Dwugłowy smok” jest o „architektonicznej zimnej wojnie”, jaka rozgrywała się
w międzywojniu na Górnym Śląsku, gdzie z jednej strony było polskie Katowice, z drugiej niemieckie Zabrze, Bytom i Gliwice (Hindenburg, Beuten i Gliwitz). Miasta po obu stronach granicy prześcigały się w budowaniu nowoczesnych gmachów.

„Porwanie Europy” to z kolei szukanie polskiego stylu w latach 30., kiedy Polska jak i cała Europa podążały w kierunku nacjonalizmu, nawet u nas powstawała architektura „faszyzująca”, gdzie monumentalne gmachy miały pokazywać siłę czy nawet mocarstwowość kraju.

Jadwiga Kocur – reżyserska i scenarzystka filmów dokumentalnych poświęconych przede wszystkim architekturze, ale i sztuce. Gdyby nie architektura, byłaby – jak mówi o sobie – skazana na czytanie książek. Dlatego jej filmy są wynikiem nie tyle fascynacji architekturą, ile fascynacją nieskończonych możliwości odczytywania historii zapisanych w czasie dzięki architekturze właśnie. Z wykształcenia polonista z zawodu filmowiec. Swoją filmową drogę związała z architekturą. Debiutowała cyklem reportaży architektonicznych, realizowanych dla TVP pod tytułem „Odkrywanie przestrzeni”. Od 2006 roku realizuje niezależne kino, wciąż pozostając w kręgu architektury. Uczestniczka wielu prestiżowych festiwali filmowych oraz wystaw w kraju i za granicą, m. in. w USA, Kanadzie, Turcji, Niemczech , Wielkiej Brytanii
i Czechach. Współpracowała z DISCOVERY CHANNEL. Obecnie jej filmy można zobaczyć na kanale PLANETE.

Kiedy:

26 października (sobota) o godzinie 12.00,

27 października (niedziela) o godzinie 17.00

Gdzie:  Český film al. Jana Pawła II 3

 Jadwiga Kocur, a renowned director of documentary movies devoted to architecture in Poland will be a special guest of this year’s edition of WESTIVAL. She will be presenting two of her pieces: “Two Headed Dragon” and “Porwanie Europy” – both raising the issue of national architectures. Screening of the films will take place on Saturday, October 26 and Sunday, October 27 at Czeski Film cinema & café in al. Jana Pawła II 3 in Szczecin.

”Two Headed Dragon” tells the story of „architectural cold war” which was waged in the Interwar Period in Upper Silesia, where we had Polish Katowice city on the one side, and German Zabrze, Bytom and Gliwice cities (Hindenburg, Beuten and Gliwitz) on the other side. The cities on both sides of the border vied with one another in erecting modern buildings.

„Porwanie Europy” is a search for the Polish style in the 30s, when Poland along with the entire Europe was moving towards nationalism. “Fascist” architecture prevailed all over the continent, also in Poland, where monumental structures were to manifest the imperialistic nature of the country.

Jadwiga Kocur – director and screenwriter of documentary movies devoted primarily to architecture and art in general. If it wasn’t for architecture, as she says about herself, she would be forced to read books. This is why her movies are the result of her fascination of architecture, and specifically her fascination with the infinity of histories which may be recorded and then interpreted from architecture itself. By education, Jadwiga Kocur is a graduate of the school of the Polish language and literature. By profession, she is a filmmaker. Her works have always been inextricably linked to architecture. She debuted with a cycle of architecture reportages titled “Odkrywanie przestrzeni” (“Discovering space”), produced for the Polish National Television Broadcast. Since 2006, Kocur devoted her attention to independent cinema, whilst remaining in the field of architecture. The guest director of numerous film festivals and exhibitions in Poland and abroad, e.g. in the US, Canada, Turkey, Great Britain and the Czech Republic. Her past projects include collaborations with the DISCOVERY CHANNEL as well as several documentaries which are currently featured on PLANETE.