Warsztaty – LOKALNI_NIE_GLOBALNI

Warsztaty-FB

Motywem przewodnim i celem pracy będzie próba poszukiwania podstaw twórczości
w oparciu o „lokalność” i szeroko rozumianą „polskość”. Pretekstem do działań twórczych
o charakterze projektowym będzie bezpośrednie otoczenie Trafostacji Sztuki w Szczecinie, czyli kwartał zabudowy związany bezpośrednio z ul. Świętego Ducha i łączący w sobie ślady obecności oraz twórczej aktywności ludzi na przestrzeni dziejów rozwoju miasta. Znajdziemy także ślady naszegozamieszkiwania i przekształcania tego miejsca.
Rozwiązując problemy przestrzenne i estetyczne tego fragmentu Szczecina chcielibyśmy pozostawić pozytywny ślad naszej obecności w przestrzeni poprzez ukształtowanie wybranych miejsc „po naszemu”, przekraczając przy tej okazji bieżące trendy i globalne tendencje.

Prowadzący warsztaty: 

arch. Johan de Koning (Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Laboratorium voor Architektuur www.lab4arch.com, Holandia),

arch. Jarosław Bondar (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Laboratorium Architektury, www.lab4arch.pl, Szczecin)

Kiedy: 23 – 27 października

Gdzie? Trafostacja sztuki, Floating Arena

Program Warsztatów:

Środa: 23.10 – godzina 19.00
Rozpoczęcie warsztatów – (wprowadzenie w temat, sformułowanie zespołów – 3 osobowych) 7 – 8 zespołów

Czwartek 24.10 – Sobota 26.10
– trzy pełne dni pracy – (rozmowy, korekty)
– wykład – prezentacja skierowana do uczestników ale otwarta dla publiczności (1 godzina – każdego dnia, w ciągu dnia, być może przed obiadem) – arch. Johan de Koning

Niedziela 27.10 ok. 12.00 prezentacja prac

Zgłoszenia:
Zgłoszenie uczestnictwa na warsztaty do dnia 07.10.2013 na adres: bondar@lab4arch.pl. Dostarczenie ćwiczenia wstępnego pt: DUCH POLSKI_niestraszny do dnia 10.10.2013 godzina 12.00 na adres: bondar@lab4arch.pl. Powiadomienie o wyborze uczestników warsztatów (24 osoby) w dniu 17. 10.2013 na podany adres e-mail

Warsztaty-FB

The main subject and the goal of all creative endeavors will be to look for the bases of creative activity rooted in so-called “locality” and widely understood “Polishness”. A direct creative inspiration for the participants of the workshops is the direct neighborhood of the Trafostacja Sztuki building in Szczecin, a quarter surrounding Św. Ducha street and reflecting the presence and creative impact of people from all stages of the development of the city. What we will also find there are traces of our habitation and transformation of the city.

By solving spatial and esthetic problems of this part of Szczecin, we would like to leave a positive trace of our presence by shaping the local space as we see fit, transgressing current trends and global tendencies as we go.

The workshops will be conducted by: Johan de Koning (Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Laboratorium voor Architektuur www.lab4arch.com, the Netherlands), arch. Jarosław Bondar (West Pomeranian University of Technology, Laboratory of Architecture, www.lab4arch.pl, Szczecin)

When: from 23.10.2013 (Wednesday, at 6.00 pm) to 27.10.2013 (Sunday, at 12.00)

Where: Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, Szczecin

The originator and curator of workshops: arch. Jarosław Bondar

 

Find out more at: WARSZTATY