Wystawa Główna WestivaluThe main exhibition of Westival

Westival rozpoczecie-7

Poprzez wystawę główną będziemy stawiać pytanie – czy w zglobalizowanym świecie jest jeszcze miejsce dla architektur narodowych? Będziemy też badać, czy istnieje coś takiego jak polska architektura? A jeśli tak, to czy ma ona swój styl, własny indywidualny głos? Miejsce festiwalu – Szczecin – dodaje wydarzeniu dodatkowych znaczeń z racji pogranicza jak i historii miasta oraz jego nadpisywania narodowościowego. Ekspozycja zajmie całą przestrzeń Trafostacji Sztuki, będzie składać się z szeregu działów, większość z nich dotyczyć będzie polskiej architektury. Nie zabraknie w niej jednak artystycznych i krytycznych komentarzy naszej rzeczywistości.

Artyści i architekci biorący udział w wystawie: Robert Konieczny KWK Promes, Grupa Archipelag, Czesław Bielecki, Tomasz Głowacki, Przemek Olczyk – mobius architekci, JEMS Architekci, Interurban, Konior Studio, Sztuczne Fiołki, L.U.C., Filip Springer, Joanna Nowicka, Mathilde Papapietro, Aleksandra Went i Alicja Karska, Joanna Rajkowska, Ingarden & Ewý, WWAA, Jurgen Mayer H., Christian Kerez, Zaha Hadid

kuratorzy: Architecture Snob – Tomasz Malkowski & Marcin Szczelina

projekt i aranżacja wystawy: Zalewski Architecture Group

asystenci kuratorów wystawy: Paulina Kałużna, Łukasz Jarząbek

 Westival rozpoczecie-4

Kiedy: od 25 października do 17 listopada

Gdzie: Trafostacja Sztuki, ul. św. Ducha 4

Westival rozpoczecie-7

The main exhibition will ask a question, whether there is still any place left for national architectures in our globalized world? We will try to research whether there actually is a phenomenon which could be named Polish architecture. If there is, we will try to determine whether it has its unique style, own, individual voice? The very location of the festival in the city of Szczecin adds an additional dimension to its meaning on the account of the city’s location and history, as well as the process of nationality sweeps which took place several times.

The artists and architects taking part in the exhibition are: Robert Konieczny KWK Promes, Grupa Archipelag, Czesław Bielecki, Tomasz Głowacki, Przemek Olczyk – mobius architekci, JEMS Architekci, Interurban, Konior Studio, Sztuczne Fiołki, L.U.C., Filip Springer, Joanna Nowicka, Mathilde Papapietro, Aleksandra Went i Alicja Karska, Joanna Rajkowska, Ingarden & Ewý, WWAA, Jurgen Mayer H., Christian Kerez, Helmut Jahn, Zaha Hadid

curators: Architecture Snob – Tomasz Malkowski & Marcin Szczelina

exhibition design and layout: Zalewski Architecture Group

assistant exhibition curators: Paulina Kałużna, Łukasz Jarząbek

Westival rozpoczecie-4

when: from October 25th to November 17th

where: Trafostacja Art Center, st. Św. Ducha 4