Wycieczki po Filharmonii i Centrum Dialogu “Przełomy”Visiting the new philharmonic building and Dialogue Center “Przełomy” muzeum

Wycieczki po nowo budowanych obiektach Filharmonii oraz Centrum Dialogu “Przełomy” prowadzone przez autorów obiektów.

Na wycieczki do Filharmonii Szczecińskiej i Centrum Dialogu “Przełomy” obowiązywać będą wejściówki. Zostaną one rozlosowane podczas oficjalnego otwarcia Westivalu w Trafostacji Sztuki, w piątek o godz. 19.00. Pod uwagę będą brane zgłoszenia wysyłane mailowo i dokonane na miejscu; na listę będą wpisane jedynie osoby obecne na otwarciu.

Kiedy: 26 października (sobota) godzina 11.00

Gdzie: 

Filharmonia – Wejście na budowę od strony ul. Małopolskiej

Centrum Dialogu “Przełomy” – Wejście na budowę od strony kościoła św. Piotra i Pawła

Filharmonia14 Filharmonia13 Filharmonia12 Filharmonia11 Filharmonia10 Filharmonia09 Filharmonia08 Filharmonia07 Filharmonia06 Filharmonia05 Filharmonia04 Filharmonia03 Filharmonia02 Filharmonia01

Przelomy10 Przelomy09 Przelomy08 Przelomy07 Przelomy05 Przelomy04 Przelomy03 Przelomy02 Przelomy01 fot. Wojciech ZawarskiFilharmonia14 Filharmonia13 Filharmonia12 Filharmonia11 Filharmonia10 Filharmonia09 Filharmonia08 Filharmonia07 Filharmonia06 Filharmonia05 Filharmonia04 Filharmonia03 Filharmonia02 Filharmonia01

Przelomy10 Przelomy09 Przelomy08 Przelomy07 Przelomy05 Przelomy04 Przelomy03 Przelomy02 Przelomy01 photo Wojciech Zawarski