Warsztaty dla studentów LOKALNI NIE GLOBALNI

LOKALNI_NIE_GLOBALNI
Warsztaty dla studentów architektury i architektów.
czas: od 23.10.2013 (środa, godz. 18.00) do 27.10.2013 (niedziela, godz. 12.00)
miejsce: TRAFO, ul. Świętego Ducha 4, 70-205 Szczecin

Warsztaty-FB

Motywem przewodnim i celem pracy będzie próba poszukiwania podstaw twórczości w oparciu o „lokalność” i szeroko rozumianą „polskość”. Pretekstem do działań twórczych o charakterze projektowym będzie bezpośrednie otoczenie Trafostacji Sztuki w Szczecinie, czyli kwartał zabudowy związany bezpośrednio z ul. Świętego Ducha i łączący w sobie ślady obecności oraz twórczej aktywności ludzi na przestrzeni dziejów rozwoju miasta. Znajdziemy także ślady naszego zamieszkiwania i przekształcania tego miejsca. Rozwiązując problemy przestrzenne i estetyczne tego fragmentu Szczecina chcielibyśmy pozostawić pozytywny ślad naszej obecności w przestrzeni poprzez ukształtowanie wybranych miejsc „po naszemu”, przekraczając przy tej okazji bieżące trendy i globalne tendencje.

Prowadzący warsztaty: arch. Johan de Koning (Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Laboratorium voor Architektuur www.lab4arch.com, Holandia), arch. Jarosław Bondar (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Laboratorium Architektury, www.lab4arch.pl, Szczecin)

Program:

Środa: 23.10 – godzina 19.00
Rozpoczęcie warsztatów – (wprowadzenie w temat, sformułowanie zespołów – 3 osobowych) 7 – 8 zespołów

Czwartek 24.10 – Sobota 26.10
– trzy pełne dni pracy – (rozmowy, korekty)
– wykład – prezentacja skierowana do uczestników ale otwarta dla publiczności (1 godzina – każdego dnia, w ciągu dnia, być może przed obiadem) – arch. Johan de Koning

Niedziela 27.10 ok. 12.00 prezentacja prac
Terminy:
Zgłoszenie uczestnictwa na warsztaty do dnia 07.10.2013 na adres: bondar@lab4arch.pl. Dostarczenie ćwiczenia wstępnego pt: DUCH POLSKI_niestraszny do dnia 10.10.2013 godzina 12.00 na adres: bondar@lab4arch.pl. Powiadomienie o wyborze uczestników warsztatów (24 osoby) w dniu 17. 10.2013 na podany adres e-mail